הדס דסי לביא  |  052-4470179  |  hadastyleness@gmail.com   |   רמת גן  

Ramat Gan